Aanmeldformulier materialen seksueel misbruik en seksuele voorlichting

Wij vragen uw medewerking om dit formulier in te vullen. Dit formulier levert een bijdrage aan de de databank op deze website van TransAct en de Rutgers Nisso Groep. Deze website bevat gestandaardiseerde beschrijvingen van cursussen, methodieken, video's, werkboeken en beleidsdocumenten op het terrein van preventie, voorlichting, signalering, diagnostiek en behandeling van seksueel misbruik bij mensen met een beperking en instrumenten op het terrein seksuele voorlichting en vorming. Indien u bekend bent met materialen die ook op deze website thuishoren, dan willen we u vragen ons hierop via dit formulier te attenderen. Alvast bedankt!

Instrument

(gaarna ook uitgebreidere beschrijving van de doelgroepen inclusief mate van beperking) (bijv. de docent is.. of de cursus duurt ... dagdelen)

Contactgegevens

Soort instrument

beleidsdocument
beleidsinstrument
boek
brochure
cursus
fotoserie
handboek
handleiding
lespakket
overzicht
spel
studiedag
theater
training
video
website
werkboek

Thema's

begeleiding
behandeling
diagnostiek
plegers
preventie
signalering
slachtoffers
voorlichting

Doelgroepen

begeleiders
beleidsmakers
docenten
gedragswetenschappers
jongeren
kinderen
managers
medewerkers
mensen met een beperking
mensen met een chronische ziekte
mensen met een communicatieve beperking
mensen met een motorische beperking
mensen met een verstandelijke beperking
mensen met een visuele beperking
moeilijk lerende kinderen/jongeren
ouders
overheden/gemeenten
politie/justitie
trainers

beheer met WebEtui CMS