Achtergrondinformatie

Seksuele ontwikkeling

De ontwikkeling van seksualiteit en lichamelijkheid begint in de babytijd en doorloopt daarna verschillende fasen.

In boeken en brochures zult u verschillende fase-indelingen aantreffen. In grote lijnen komen deze indelingen met elkaar overeen. Het is belangrijk te weten dat ieder mens zich in een verschillend tempo ontwikkelt. Zo stringent als hier vermeld staat verlopen de fasen dus niet.

0 tot 4 jaar: Ontdekken en onderzoeken

4 t/m 7 jaar: Oriëntatie op (intieme) relaties

8 t/m 11 jaar: Begin van de puberteit: schaamte en interesse

12 t/m 15 jaar: Groei in lichaam en gedrag

16 jaar: Omgaan met liefde en seks

Vanaf 18 jaar en verder

Bron

beheer met WebEtui CMS