Achtergrondinformatie

Seksuele voorlichting en vorming

We kennen seksuele voorlichting en seksuele vorming. Maar wat is nu precies het verschil tussen die twee?

Seksuele voorlichting
Seksuele voorlichting verwijst naar overdracht van feitelijke kennis.
Zo kun je als ouder/opvoeder of leerkracht voorlichting geven over:

Seksuele vorming
Seksuele vorming is breder dan seksuele voorlichting.
Seksuele vorming speelt zich op drie terreinen tegelijk af, namelijk:

Seksuele vorming is erop gericht mensen (jong en oud) te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een persoon die:

Seksuele vorming is een onderdeel van de seksuele opvoeding. Overal krijgen mensen informatie: thuis, van ouders en overige familieleden, van vriend(inn)en, van docenten op school, op straat, in de media en binnen instellingen. En overal kom je verschillen tegen in opvattingen, normen en waarden over het lichaam, liefde, relaties en seks. De betekenissen die men geeft aan seksualiteit en de manier waarop men deze verwerkt, hebben invloed op het eigen seksuele leven.

Veel mensen met een beperking hebben weinig kennis van het eigen lichaam omdat zij niet of onvoldoende geÔnformeerd zijn over seksualiteit. Dat kan tot gevolg hebben dat zij een vertekend beeld ontwikkeld hebben van het eigen lichaam. Of dat er onzekerheid over het eigen lichaamsbeeld ontstaat. Seksuele voorlichting is in dat verband gewenst. Het is belangrijk dat seksuele voorlichting en/of vorming aansluit bij het ontwikkeling- en kennisniveau van iemand.

De Hermeneutische Cirkel kan een hulpmiddel zijn om hier helderheid over te krijgen en om een op maat gesneden programma samen te stellen.

De Hermeneutische Cirkel

De Hermeneutische Cirkel is een hulpmiddel om een inschatting te maken hoe de emotionele draagkracht, het verstandelijke niveau, de sociale ontwikkeling, de vaardigheden, de achtergrond en eventuele opmerkelijke gebeurtenissen zich verhouden in het leven van iemand met een verstandelijke beperking. Door gebruik te maken van de methodiek van de hermeneutische cirkel kun je de mens in zijn totaal leren zien en daardoor beter leren begrijpen. Het is een methodiek die ook in staat stelt een seksuele hulpvraag te verduidelijken.

Binnen de cirkel kunnen een aantal onderwerpen worden geplaatst:
1. De lichamelijke ontwikkeling
2. De verstandelijke ontwikkeling
3. De emotionele ontwikkeling
4. De sociale ontwikkeling
5. De persoonlijke levensgeschiedenis
6. Bijkomende psychiatrische problematiek

De Hermeneutische Cirkel

Met de Hermeneutische Cirkel is het mogelijk om:

Dit kader is bruikbaar voor de individuele cliŽnt. Voor meer informatie en bijvoorbeeld uitgewerkte voorbeeldcasuÔstiek zie onderstaande bronvermelding.

Bron:
www.seksuelevorming.nl
Bosch, E., Suykerbuyk, E., Seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke handicapí. Baarn: Nelissen, 2000.
Zie ook www.bosch-training-en-advies.nl

beheer met WebEtui CMS