Literatuur

Materialen en programma's

Goenee, M., R. van de Walle en W. van Berlo, Interventies voor preventie, signalering en behandeling van seksueel geweld bij mensen met een beperking. Inventarisatie van aanbod en kwaliteit, Utrecht: Rutgers WPF, 2012
Dit inventarisatie-onderzoek richt zich specifiek op preventie en aanpak van seksueel geweld bij mensen met een beperking. Daarnaast is ook de setting (speciaal) onderwijs meegenomen. Bij de inventarisatie wordt ingegaan op relevante kwaliteitscriteria en de mate waarin het huidige aanbod daaraan voldoet.
Downloaden

Gesell, S., S. Maris, W. van Berlo en P. van Haastrecht, Slapende honden wakker maken? Quickscan van het interventieaanbod ter bevordering van seksuele gezondheid voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Utrecht : Rutgers Nisso Groep, 2010.
Mensen met een chronische ziekte dan wel lichamelijke of verstandelijke beperking hebben relatief vaak problemen op het gebied van seksueel functioneren en seksuele beleving. Daarnaast lopen zij een verhoogd risico op seksueel geweld. Deze quickscan heeft tot doel een overzicht te bieden van het aanbod aan interventies en maatregelen om seksuele gezondheid bij deze groepen te bevorderen en de weerbaarheid te vergroten.
Te downloaden via www.rutgerswpf.nl

Teach a Bodies and Draw a Bodies
www.teach-a-bodies.com
Anatomisch correcte poppen in klein en in levensgroot formaat die gebruikt kunnen worden in therapie, voor (getuigen)verklaringen en voor seksuele voorlichting. A draw a body is een driedimensionel figuur waarop getekend kan worden.

Lammers, M. en E. Kok, Programma's en materialen seksuele vorming en weerbaarheid gehandicapten. Voor leerkrachten SO & VSO en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking, Utrecht: MOVISIE, augustus 2009
Uitgebreid overzicht van (les)programma's, (les)pakketten, materialen, spellen en boeken seksuele vorming, preventie van seksueel misbruik en vergroten weerbaarheid.

Lammers, M., Programma's en materialen sociale vaardigheden gehandicapten. Voor leerkrachten van het SO en VSO en ondersteuners van mensen met een verstandelijke beperking, Utrecht: MOVISIE, augustus 2009
Uitgebreid overzicht van (les)programma's, trainingen, lespakketten, materialen en boeken voor/over stimuleren van sociale vaardigheden.

Lammers, M., Overzicht programma's, materialen, literatuur en websites Seksuele vorming bij kinderen en jongeren. Utrecht: MOVISIE, februari 2010
In dit overzicht worden programma's, (les)pakketten en materialen rond relationele en seksuele vorming beschreven. Het gaat om zowel lesprogramma's en materialen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, als om programma's en materialen die zijn bestemd voor het jeugd- en jongerenwerk of de (residentiŽle) jeugdzorg- en hulpverlening.

Lammers, M., E. Kok en A. Oude Avenhuis, Preventie van seksueel misbruik bij vrouwen en mannen met een handicap. Noodzaak, doel en effectiviteit van preventieacitviteiten: overzicht programma's en materialen. Utrecht: MOVISIE, 2005
Via een desksearch heeft TransAct, binnen en buiten de gehandicaptensector, preventieprogramma's en -materialen geÔnventariseerd in Nederland en vlaamstalig BelgiŽ en een en ander gebundeld. Met dit overzicht wordt getracht professionals in zowel zorg- en dienstverlening als binnen onderwijs en dagbesteding te stimuleren preventieactiviteiten vorm te geven die aansluiten bij de leeftijd, handicap, ontwikkelingsniveau en diverse achtergronden van de doelgroep waarvoor zij werken. In de uitgebreide inleiding wordt ingegaan op de noodzaak van preventie en de voorwaarden voor effectiviteit van preventieprogramma's.

beheer met WebEtui CMS