Databank detail

« resultatenoverzicht

Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap

Handboek preventie en hulpverlening

Instrument:handboek
Thema:signalering, preventie, diagnostiek, behandeling
Doelgroep:gedragswetenschappers, beleidsmakers, begeleiders

Auteur(s)

E. de Belie, C. Ivens en J. Lesseliers

Doel

Hulpverleners laten zien wat zij preventief kunnen doen om seksueel misbruik te voorkomen en hoe zij ondersteuning kunnen bieden bij seksueel misbruik aan kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap en hun familie.

Korte inhoud

Mensen met een verstandelijke handicap zijn vaker het slachtoffer van seksueel misbruik dan anderen. Ze zijn kwetsbaarder door een complex samenspel tussen hun eigen ontwikkeling, een tekort aan specifieke ondersteuning en hun marginale positie binnen de samenleving. Dit boek laat zien wat hulpverleners kunnen doen om seksueel misbruik te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan empowerment en veerkracht. Verder wordt o.a. behandeld het signaleren van seksueel misbruik, diagnostiek en het uitbouwen van een eerste hulpverlening aan kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap en hun gezin. Ook wordt stilgestaan bij het instellingsbeleid t.a.v. seksueel misbruik.
Deel 1: visie op mensen met een verstandelijke handicap
Deel 2: Preventie: persoonlijke beleving als uitgangspunt voor vorming
Deel 3: Hulpverlening: basisbehandeling en therapie

Jaar van uitgave

2000

Uitgever en ISBN

Acco, Leuven
ISBN: 9033445301

Overige informatie

Het boek is een eindresultaat van het STOP -ONDENKBAAR- project, gericht op preventie van en hulpverlening bij sekuseel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap. Het project werd in 1999 gesteund door het Daphné-initiatief van de Europese Commissie.

Verkrijgbaarheid

Acco, Leuven; www.acco.be
MPI Sint Franciscus: 0032-053-646666

Contactadres

Uitgeverij Acco: 0032 016 628000www.acco.be uitgeverij@acco.be

Uitgeverij Acco
Brusselsestraat 153
3000 Leuven
tel. 0032 016 628000

www.acco.be
uitgeverij@acco.be

beheer met WebEtui CMS