Databank detail

« resultatenoverzicht

Toolkit werken aan sociale veiligheid

Voor zorginstellingen van mensen met een verstandelijke beperking

Instrument:werkboek, handboek, beleidsinstrument
Thema:signalering, preventie, begeleiding
Doelgroep:medewerkers, managers, beleidsmakers

Doel

Vergroten van sociale veiligheid binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Korte inhoud

De toolkit bestaat uit drie delen. Deel 1 is specifiek voor managers, kwaliteitsfunctionarissen en beleidsmedewerkers die willen werken aan verbetering op organisatieniveau. Het bevat een stappenplan waarin het werken aan sociale veiligheid op locatieniveau is geļntegreerd. De uitwerking hiervan is terug te vinden in deel 2. Deel 2 is voor teamleden en professionals om concreet met sociale veiligheid aan de slag te gaan. Het bevat stappen die op locatieniveau uitgevoerd kunnen worden, met bijbehorende instrumenten om deze stappen goed te kunnen uit voeren. Deel 3 bevat een overzicht van alle instrumenten en hulpmiddelen.

Naast beide stappenplannen vindt u in deel 1 en 2 informatie over grensoverschrijdend gedrag. Wat is grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid? Wanneer is grensoverschrijdend gedrag moedwillig of opzettelijk? Wie zijn plegers? Hoe vaak komt het voor en wat zijn de gevolgen? Tot slot is er aandacht voor het signaleren en melden van grensoverschrijdend gedrag, zowel op organisatie- als op locatieniveau.

Ontwikkelaar

Ontwikkeld door Movisie, Vilans en Platform VG

Verkrijgbaarheid

De toolkit is te bestellen of te downloaden (zonder dvd) via Movisie

Movisie
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
Postbus 19129
3501 DC Utrecht

Algemeen: 030-7892000
Training en Advies: 030-7892222
Fax: 030-7892111

www.movisie.nl
info@movisie.nl
Training en advies: training-advies@movisie.nl

beheer met WebEtui CMS