Databank detail

« resultatenoverzicht

Praten over seks

Methode voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking bij hun seksuele ontwikkeling

Instrument:handboek
Thema:voorlichting
Doelgroep:mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders

Auteurs

Paulien van Doorn en Anja Janssen

Doel

Het doel van de methode is om cliŽnten zich bewust te laten worden van eigen wensen, interesse en mogelijkheden, en om informatie, waarden en normen, grenzen en regels op maat aangereikt te krijgen. Zo kan een positief zelfbeeld worden ontwikkeld en kan een positieve houding tegenover seksualiteit gestimuleerd worden. Daarmee wordt beoogd een positieve bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en de kwaliteit van het bestaan van mensen met een verstandelijke beperking.
Het doel voor cliŽnten is nader te specificeren in

  • Het hebben van basale kennis over het eigen lichaam, seksuele identiteit en rolidentiteit, seks met jezelf en met een ander e.d.
  • Het ontwikkelen van een positieve houding tegenover seksualiteit en eigen seksuele gevoelens
  • Het kennen en eigen maken van adequaat gedrag in relationele en seksuele contacten.
  • Het bewust zijn van eigen wensen, interesses en mogelijkheden op dit gebied.
  • Het aangereikt krijgen van waarden en normen en regels.
  • Het kunnen onderkennen en stellen van grenzen in relationele en seksuele contacten.
  • Weten welke ondersteuning nodig is om zelf vorm te kunnen geven aan seksualiteit en intimiteit.

Korte inhoud

Het centrale onderwerp van deze methodiek is seksualiteit in de breedste zin van het woord: van lichaamsbesef tot geslachtsgemeenschap. De beleving en ervaring van mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking is het vertrekpunt van de methodiek. Met de methode kan maatwerk geleverd worden. Deel 1 vormt de basis van de methode. Als een cliŽnt meer ondersteuning nodig heeft, kan gekozen worden voor (een selectie van themaīs uit) deel II. Deze themaīs zijn afhankelijk van leeftijd, levensfase, specifieke vragen en persoonlijke omstandigheden van de cliŽnt.

De methode is onder meer gebaseerd op de visie van De Belie. De Belie gaat ervan uit dat mensen met een verstandelijke beperking over het algemeen kwetsbaarder zijn dan mensen zonder deze beperking, omdat ze meer afhankelijk zijn van anderen. Het is belangrijk de ontwikkeling van autonomie en veerkracht bij hen te stimuleren. Door meer veerkracht kunnen ze beter omgaan met stress. Dit stimuleert hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Om voldoende veerkracht te kunnen ontwikkelen hebben mensen met een verstandelijke beperking een omgeving nodig die hen op een adequate wijze ondersteunt. Die ondersteuning moet vooral gericht zijn op hun sterke kanten. Zo kunnen zij hun eigen kracht ontwikkelen en beter leren omgaan met hun kwetsbaarheid.

Uitgever en ISBN

Antwerpen / Apeldoorn, Uitgeverij Garant
ISBN 978-90-441-1940-4.

Overige informatie

De methode bestaat uit een begeleidersboek voor cliŽntbegeleiders, een werkmap voor cliŽnten, stickers en een sekswoordenboek.

Garant-Uitgevers / Maklu-Uitgevers
Koninginnelaan 66
7315 EB Apeldoorn
tel. 055 - 522 06 25

Fax: 055 - 522 56 94
info@maklu.nl
www.maklu.be

beheer met WebEtui CMS