Databank detail

« resultatenoverzicht

Vlaggensysteem

Praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag

Instrument:werkboek, spel, handleiding
Thema:voorlichting, begeleiding
Doelgroep:ouders, begeleiders

Doel

Het doel van het Vlaggensysteem is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder en ten aanzien van kinderen van nul tot achttien jaar. De methode is gericht op het vergroten van competenties van ouders, opvoeders, leerkrachten en anderen die met kinderen en jongeren werken. Zij leren seksueel (grensoverschrijdend) gedrag juist in te schatten en bespreekbaar te maken met kinderen.

Korte inhoud

Het vlaggensysteem is een theoretische onderbouwde en in de praktijk werkzame pedagogische interventie. Deze interventie biedt (professionele) opvoeders, docenten, jongerenwerkers en hulpverleners een kader om seksueel gedrag van kinderen/jongeren te duiden, met elkaar en de jongere te bespreken en vervolgens te weten hoe te handelen. Voor deze methodiek heeft Sensoa een uitgebreide lijst ontwikkeld waarin de seksuele gedragingen van kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën worden benoemd. Deze gedragingen werden bij minstens 20 % van de kinderen en jongeren geobserveerd, waaruit we kunnen aannemen dat ze functioneel voor de ontwikkeling zijn in die specifieke leeftijds- of ontwikkelingsfase. De evaluatie of een seksuele interactie of gedrag van kinderen grensoverschrijdend is of niet kan gemaakt worden aan de hand van criteria. Hierbij is het niet voldoende dat één criterium wordt afgewogen, maar ze moeten alle 6 worden geëvalueerd. Is er m.a.w. voldoende
1. consent i.p.v. samenwerking of meegaandheid
2. gelijkwaardigheid van macht en controle
3. vrijwilligheid
4. overeenkomst met de leeftijdscategorie
5. rekening gehouden met de context
6. zelfrespect
Het is daarbij voldoende dat het gedrag aan 1 van de criteria niet voldoet, om te spreken over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De indeling in gekleurde “vlaggen” moet een opvoeder in staat stellen genuanceerd op seksueel gedrag van kinderen te reageren en hierover te overleggen met anderen. De waarden die t.a.v. kinderen gelden zijn geen andere dan voor de volwassenen, maar de normen zijn toch enigszins aangepast aan de verschillende ontwikkelingsfasen. Dit continuüm is samen te vatten in volgend overzicht:
• Groen gedrag: het seksueel gedrag voldoet aan de 6 criteria
• Gele vlag gedragingen: occasionele lichte grensoverschrijdingen
• Rode vlag gedragingen: ernstiger en herhaald grensoverschrijdend gedrag
• Zwarte vlag gedragingen: seksueel misbruik of risicovol seksueel gedrag.

Voor het bespreekbaar maken van gedrag met kinderen en jongeren staan zes werkvormen beschreven. Daarbij wordt meestal een set tekeningen gebruikt. Op de tekeningen staan voorbeelden/situaties van seksueel gedrag uitgebeeld waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn. Ouders, opvoeders, leerkrachten en anderen die met kinderen/jongeren werken kunnen met behulp van de tekeningen met hen in gesprek gaan over de afgebeelde situaties en de criteria die daarop van toepassing zijn. Verder kunnen de criteria en de normatieve lijst gebruikt worden om binnen teams van instellingen, scholen, internaten et cetera te discussiëren over het seksuele gedrag en de manier waarop daarmee kan worden omgegaan.

Het materiaal bestaat uit kaartjes, met per kaartje een tekening en een fiche met vragen.

Jaar van uitgave

2010

Uitgever en ISBN

Sensoa

Overige informatie

Movisie en Sensoa hebben samen het Vlaggensysteem doorontwikkeld. Voor het leren werken met deze methodiek is een training ontwikkeld die uit vier modulen bestaat. Daarnaast is er een vijfde module ontwikkeld om beleidmakers te ondersteunen in het scheppen van een gezond klimaat voor de seksuele ontwikkeling van jongeren. Meer informatie over de methode, trainingen en het handboek is te vinden via de website van Movisie
Het handboek kan worden besteld bij Sensoa.
Door de aard van het materiaal kan het systeem vrij eenvoudig aan het niveau van het kind of jongere worden aangepast.
Artikel over het vlaggensysteem

Sensoa
Meersstraat 138d
9000 Gent (Belgie)

shop@sensoa.be
documentatiecentrum@sensoa.be
www.sensoa.be

beheer met WebEtui CMS