Databank detail

« resultatenoverzicht

Baas van het gesprek

Gespreksmodellen diagnostiek en behandeling seksueel misbruik

Instrument:video, training, handleiding
Thema:diagnostiek, behandeling
Doelgroep:begeleiders

Doel

Ondersteuning bieden aan begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking om gesprekken te kunnen voeren met (mogelijke) slachtoffers en plegers van seksueel misbruik

Auteurs

Marianne Heesterman en de Expertisegroep seksualiteiten seksueel misbruik Carante Groep

Korte inhoud

De expertisegroep seksualiteit en seksueel misbruik heeft in een handleiding en ondersteund met een dvd een aantal gespreksmodellen uitgewerkt. De eerste betreft een taxatiegesprek dat plaatsvindt bij een niet heldere spontane onthulling. Het doel van dit gesprek is het verhelderen van een vermoeden van seksueel misbruik. Daarnaast zijn drie verschillende soorten interviews met betrekking tot diagnostiek en behandeling van slachtoffers en plegers van seksueel misbruik uitgewerkt:
* Interview bij een vermoedelijk slachtoffer
* Interview als het misbruik heeft plaatsgevonden, maar nog niet helder is waar het slachtoffer last van heeft, hulpvraagverduidelijking
* Interview bij plegergedrag

Jaar van uitgave

2009

Uitgever en ISBN

Carante Groep

Overige informatie

Carante Groep biedt ook een instaptraining aan om het materiaal (handleiding en dvd) te gebruiken. Er is ook een uitgebreidere training waarbij u het diagnostisch proces bij deze vraagstellingen als geheel behandelt. De training wordt gegeven via MOVISIE door Marianne Heestermans.

Verkrijgbaarheid

Bestellen door een mail te sturen naar Angelique Versteeg, aversteeg@carantegroep.nl of bellen naar 0184-491960. Ook voor de instaptraining kunt u terecht op bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer

Carante Groep
Postbus 245
3360 AE Sliedrecht
tel. 0184-491960

E-mail adres: info@carantegroep.nl
Website: www.carantegroep.nl

beheer met WebEtui CMS