Databank detail

« resultatenoverzicht

Relaties & Seksualiteit

Lespakket voor het basisonderwijs

Instrument:lespakket
Thema:voorlichting
Doelgroep:docenten

Auteurs

Sanderijn van der Doef en Klaas Houterman

Korte inhoud

Het lespakket biedt leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 modern en bijdetijds lesmateriaal. Het lespakket houdt rekening met verschillende culturen en religies en heeft aandacht voor uiteenlopende leefvromen. Het pakket bestaat uit een lesmap met vier katernen. Behalve het algemeen schoolkatern is er een katern voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Elk katern bevat lessuggesties over verschillende onderwerpen die te maken hebben met relaties en seksualiteit.
Relaties & Seksualiteit gaat uit van de belevingswereld van kinderen. Zo wordt in de onderbouw aandacht besteed aan verschillen tussen jongens en meisjes en aan de vraag hoe een baby in de buik groeit. In de middenbouw gaat het om een eigen lichaamsbeeld, vriendschap, voortplanting en zwangerschap en de bewustwording van eigen en andermans grenzen. In de bovenbouw is er ook aandacht voor de puberteit, veilig vrijen en grenzen.

Jaar van uitgave

2007

Uitgever en ISBN

NIGZ in samenwerking met de SLO en uitgeverij ThiemeMeulenhoff. ISBN 90-06-64100-6

Overige informatie

Voor het speciaal onderwijs aan doven heeft de de Effatha Guyot Groep in samenwerking met de NIGZ en de Rutgers Nisso groep een aangepaste leerlijn ontwikkeld

Verkrijgbaarheid

Het lespakket is te bestellen via www.thiememeulenhoff.nl

NIGZ
De Bleek 13
Postbus 500
3440 AM Woerden
tel. 0348 - 43 76 00

www.nigz.nl

beheer met WebEtui CMS