Databank detail

« resultatenoverzicht

SeCZ TaLK

Seksualiteit en jongeren met een chronische ziekte

Instrument:spel
Thema:voorlichting
Doelgroep:ouders, mensen met een chronische ziekte, jongeren, docenten, begeleiders

Doel

Het doel van SeCZ TaLK is relaties, intimiteit en seksualiteit op een prettige manier bespreekbaar te maken op plaatsen waar zorg, ondersteuning of onderwijs gegeven wordt aan jongeren met een chronische aandoening of beperking. Seksuele vorming speelt zich af op drie terreinen: informatieoverdracht (kennis), meningsvorming en het aanleren van (communicatieve) vaardigheden. Deze terreinen komen alle drie aan bod tijdens het bordspel SecZ TaLK.

Korte inhoud

SeCZ TaLK is een bordspel voor jongeren met een chronische aandoening of beperking. Het is ontwikkeld om relaties, intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken en informatie en kennis over te dragen over deze onderwerpen. Het spel kan worden gespeeld op het voortgezet speciaal onderwijs van cluster 3 scholen (zoals mytylscholen met een vso afdeling), in revalidatiecentra, bij activiteiten van patiëntenorganisaties, op poliklinieken waar adolescenten, jongvolwassenen voor een consult komen. Soms worden door de behandelaars speciale activiteiten voor jongeren georganiseerd, zoals een cursus of een jongerenweekend. Het spel zou ook bij deze gelegenheden gespeeld kunnen worden.

SeCZ is afgeleid van Seksualiteit En jongeren met Chronische Ziekten. Zorgverleners, leerkrachten en andere professionals kunnen het spel als werkvorm gebruiken in groepen jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar met een (ernstige) chronische aandoening of een beperking. SeCZ TaLK is bestemd voor jongeren met een chronische aandoening of beperking in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. De vragen en opdrachten zijn geschikt voor spelers vanaf het niveau van het praktijkonderwijs en hoger. Bij het maken van het spel is er rekening mee gehouden dat het gespeeld moet kunnen worden met zowel autochtone jongeren als jongeren van allochtone afkomst. SeCZ TaLK kan gespeeld worden in groepen jongeren met diverse aandoeningen. De aard en de ernst van de aandoeningen en beperkingen in de groepen kan variëren. Het spel is geschikt voor jongensgroepen, meisjesgroepen en gemengde groepen.

In het spel komen kennis, mening en communicatieve vaardigheden aan bod. Omdat er niet altijd een groep jongeren is om het spel te spelen, bestaat ook de mogelijkheid alleen de vragenkaartjes te gebruiken in een één-op-één situatie met een jongere en een behandelaar/professional.

Jaar van uitgave

2010

Uitgever en ISBN

Op Eigen Benen, Kenniskring Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam

Verkrijgbaarheid

www.opeigenbenen.nu

Op Eigen Benen
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Postbus 25035
3001 HA Rotterdam

Op Eigen Benen, Kenniskring Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam
E-mail adres: opeigenbenen@hro.nl
Website: www.opeigenbenen.nu

beheer met WebEtui CMS