Databank detail

« resultatenoverzicht

Liefde & Seks

Dove jongeren vertellen

Instrument:video
Thema:voorlichting
Doelgroep:ouders, mensen met een beperking, jongeren, docenten, begeleiders

Doel

Met deze film willen we dove jongeren die ervaringen opdoen in de liefde en met seks leren dat ze niet de enige zijn. En we willen duidelijk maken dat er verschillende manieren zijn om met die ervaringen en gevoelens om te gaan.

Korte inhoud

Arno, Anneloes, Gomer, Hendrik en Annieck vertellen in Nederlandse Gebarentaal en in het Nederlands met Gebaren wat ze van de liefde en de seks verwachten, welke ervaringen ze hadden en hoe ze ermee om zijn gegaan. De fi lm is bruikbaar voor de seksuele en relationele vorming van pubers en adolescenten vanaf 14 jaar. De fi lm is verdeeld in vijf blokken. In ieder blok vertelt één jongere over zijn of haar ervaringen met de liefde en de seks. Bij de fi lm hoort deze lesbrief met discussievragen en stellingen en informatie. Er wordt verwezen naar ander lesmateriaal en bruikbare websites.

Overige informatie

De film sluit aan bij de lessen: ‘Relaties en Seksualiteit’, die voor deze doelgroep ontwikkeld zijn. De fi lm is Nederlands ondertiteld. De film is geproduceerd door BOOZ Producties in opdracht van PsyDon. Duur: 45 minuten

Verkrijgbaarheid

De dvd is te bestellen via de website: www.psydon.nl of per telefoon 020-5904300 / teksttelefoon 020-5904303

PsyDon
Keizersgracht 572
1017 EM Amsterdam
tel. 020 590 43 00

PsyDon, GGz en Verslavingszorg voor Doven en mensen met andere auditieve beperkingen.
Onderdeel van Arkin, Geestelijke Gezondheidszorg Amsterdam
Teksttelefoon: 020 590 43 02
E-mail: info@psydon.nl
Website: www.psydon.nl

beheer met WebEtui CMS