Databank detail

« resultatenoverzicht

HALLO IK

Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik

Instrument:werkboek, lespakket, handleiding, cursus
Thema:voorlichting, preventie, begeleiding
Doelgroep:mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een communicatieve beperking, mensen met een beperking, kinderen, jongeren, docenten, begeleiders

Doel

De deelnemer leert wie hij is, wat hij wil en wat hij kan. De rode draad in de training zijn het ja- en het nee-gevoel (fijn en niet fijn). De deelnemer leert dit gevoel herkennen, benoemen en uiten in uiteenlopende situaties.

Korte inhoud

HALLO IK is een trainingsmethode over lichaam, gevoel, seksualiteit, weerbaarheid en sociale vaardigheden voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en auditieve/communicatieve beperking. HALLO IK sluit aan op het niveau, de belevingswereld, de voorkennis en de visuele manier van communiceren van deze mensen.

De trainingsmethode bestaat uit de volgende onderdelen die afzonderlijk te bestellen zijn:

1. Trainershandleiding en digitaal themaboek
Begeleiders die de training geven gebruiken de trainershandleiding als leidraad. Deelnemers werken met een persoonlijk themaboek. Dit themaboek bestaat uit afbeeldingen, werkbladen en informatiebladen die uitgewerkt zijn in pictogrammen en kernwoorden. Het themaboek is digitaal beschikbaar via een code die meegeleverd wordt bij de trainershandleiding. De trainer stelt het themaboek gaandeweg de training samen en vult het met datgene wat op dat moment voor de individuele deelnemer van belang is. Zo ontstaat voor elke deelnemer een persoonlijk themaboek.

2. Trainerstraining
De trainerstraining is een aanvulling op de handleiding. Je leert de materialen die bij de training horen, gebruiken. Je leert effectieve gesprekken te voeren met deelnemers. Je leert hoe je meer te weten komt over de denk- en handelswijze van de deelnemer en hoe hij zich nieuwe begrippen zoals ‘trots’en ‘veilig’ eigen kan maken.

3. Educatiebox
Om de informatie uit het themaboek spelenderwijs te verwerken en onderwerpen bespreekbaar te maken wordt de educatiebox gebruikt. Deze box bestaat ondermeer uit een groot aantal pictogrammen, spelborden voor dialoog en vraagverheldering, dobbelstenen, pionnen, praatplaten, zes verschillende kleuren tasjes en dobbelsteen voor het thema persoonlijke verzorging.

Jaar van uitgave

2010

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de methodiek HALLO IK:
Rosalie Jeurissen, Trainer & Auteur HALLO IK
T 073 558 86 17
E r.jeurissen@kentalis.nl
Download hier de folder over HALLO IK

Verkrijgbaarheid

Kentalis

Kentalis - Expertise en Innovatie
Petrus Dondersplein 1
5271 AA Sint-Michielsgestel
Postbus 7
5270 BA Sint-Michielsgestel
tel. 073 558 89 30

E-mail adres: opleidingscentrum@kentalis.nl
Website: www.kentalis.nl

beheer met WebEtui CMS