Databank detail

« resultatenoverzicht

Weerbaarheid, Baas over mijn eigen lijf

Lespakket met koffertje

Instrument:lespakket
Thema:voorlichting, signalering, preventie
Doelgroep:ouders, mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders

Auteur(s)

C. van Andel

Doel

Het doel van de koffer is mensen met een handicap weerbaar maken tegen seksueel misbruik

Korte inhoud

De doelgroep van de koffer zijn mannen en vrouwen vanaf 16 jaar met een lichte of matige verstandelijke handicap (aanpassing nodig voor autisme, gedragsproblematiek e.d.)
Het (les)pakket bestaat uit een trainingskoffer met drie videobanden, een werkboek voor trainers, opdrachten voor clienten, gekleurde platen, een pictoserie en een spel. Naast het bieden van informatie, en het vergroten van bewustzijn ligt de nadruk op het (aan)leren van vaardigheden, waarmee mensen zich te weer kunnen stellen tegen ongewenste intimiteiten. De video´s bevatten korte en concrete filmbeelden en hebben een rustige montage. Door de herhaling van boodschappen is de serie voor veel mensen begrijpelijk. De video werkt met herkenbare praktijkvoorbeelden van misbruik gekoppeld aan woonsituaties en directe omgeving.
Video 1 gaat over lichaamsbewustzijn, video 2 over gevoelens rond seksueel misbruik en video 3 over voorbeeldgedrag, vaardigheden om te reageren.
Het is belangrijk om het gehele programma te trainen.
De videoserie gaat vergezeld van een handleiding met methoden die hulpverleners in staat dient te stellen seksueel geweld bespreekbaar te maken en mensen met een verstandelijke handicap te trainen in weerbaarheid.

Jaar van uitgave

1997, eerste druk, 2000, tweede druk

Uitgever en ISBN

Nunspeet: Stichting Philadelphia Zorg

Overige informatie

Het lespakket staat bekend onder de naam 'koffertje weerbaarheid'.
De koffer is ook toepasbaar voor therapeuten en behandelaars die zich willen richten op het verwerken van seksueel misbruikervaringen.
Bij de koffer is een train de trainers programma ontwikkeld voor begeleiders (twee of drie dagen)

Verkrijgbaarheid

Stichting Philadelphia Zorg
Tel. 0341 - 278 500

Contactadres

Stichting Philadelphia Zorg: 0341 - 278 500
Mevr. C. van Andel
c.vanandel@philadelphia.nl
www.philadelphia.nl

Stichting Philadelphia Zorg
Elspeterweg 22
8071 PA Nunspeet
Postbus 22
8070 AA Nunspeet
tel. 0341 - 278 500

fax 0341 - 278 536
hk@philadelphia.nl
www.philadelphia.nl

beheer met WebEtui CMS