Databank detail

« resultatenoverzicht

Deurtje Open, Deurtje Dicht (DODD)

Lespakket over sociale weerbaarheid en relatievorming

Instrument:lespakket
Thema:voorlichting, signalering, preventie
Doelgroep:ouders, mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders

Auteur(s)

C. van Andel

Doel

Het doel van het lespakket is mensen met een handicap bewuster te maken van zichzelf,
en hen sociaal weerbaarder te maken

Korte inhoud

Het lespakket is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf zestien jaar met een lichte of matige verstandelijke handicap. Doordat de opzet stapsgewijs is en de thema´s heel concreet zijn uitgewerkt, kunnen ook mensen met een zwaardere handicap er profijt van hebben. Het pakket kan in z´n geheel (9 thema’s)en per thema apart gebruikt worden. Bovendien kan het op maat worden toegesneden, doordat de snelheid waarmee thema´s worden behandeld aangepast kan worden aan de cursist. Voor het beinvloeden van groei in bewustzijn wordt geadviseerd meerdere thema’s te trainen.
'Deurtje open, deurtje dicht' is een vervolg op het 'Koffertje Weerbaarheid'.
De inhoud van het pakket is breder dan van het koffertje en omvat sociale weerbaarheid en relatievorming. Thema´s die aan de orde komen zijn eigenwaarde, zelfvertrouwen aanleren, gevoelens herkennen, benoemen en uiten, vriendschap en relaties en de verschillen daartussen, pesten, seksuele intimidatie en macht binnen relaties. Er is veel aandacht voor fysieke- en verwerkingsoefeningen en voor het leerproces er omheen. Evenals bij het koffertje kunnen de teksten van de presentatrice letterlijk door de begeleiders worden overgenomen.
De beide lespakketten kunnen goed met elkaar gecombineerd worden.
Het DODDpakket bestaat uit twee dvd-s van ieder 120 minuten, een boek met veel inhoudelijke informatie voor begeleiders/trainers), en oefeningen voor cursisten (WerkBoek), een oefenboek voor cursisten (DoeBoek), een gevoelsplatenserie, signaalplaatjes en tips voor sociaal en weerbaar gedrag.
De spelscčnes op de dvd´s zijn grotendeels gespeeld door mensen met een handicap.

Jaar van uitgave

2005

Uitgever en ISBN

Nunspeet: Stichting Philadelphia Zorg
ISBN 90 755 851 44

Overige informatie

Het pakket is ook toepasbaar voor therapeuten en behandelaars die verwerking van machtsongelijkheid en misbruik ten doel hebben.
Bij de doos is een train de trainersprogramma voor begeleiders ontwikkeld (twee dagen).

Verkrijgbaarheid

Stichting Philadelphia Zorg
Tel. 0341 - 278500
www.philadelphia.nl

Contactadres

Stichting Philadelphia Zorg: 0341 - 278500
Mevr. C. van Andel
c.andel@philadelphia.nl

Stichting Philadelphia Zorg
Elspeterweg 22
8071 PA Nunspeet
Postbus 22
8070 AA Nunspeet
tel. 0341 - 278 500

fax 0341 - 278 536
hk@philadelphia.nl
www.philadelphia.nl

beheer met WebEtui CMS